Words

Gain insights about the word tshayela

umtshayelo

noun (class 3) | um + tshayela + o | umtshayelo

A broom

imitshayelo

noun (class 4) | imi + tshayela + o | imitshayelo

Brooms

intshayelelo

noun (class 9) | in + tshayelela | intshayelelo

An introduction

ukutshayela

noun (class 15) | uku + tshayela | ukutshayela

To sweep

tshayelisa

verb (causative) | tshayela + isa | tshayelisa

Cause or help someone sweep

tshayelisisa

verb (intensive) | tshayela + isisa | tshayelisisa

Sweep properly or thoroughly

tshayelani

verb (directive) | tshayela + ani | tshayelani

Sweep

Context:

Plural of tshayela; instruction or request directed at several people

ukutshayeleka

noun (class 15) | ukutshayela + eka | ukutshayeleka

Capacity or capability to be swept

Context:

ukutshayela + eka (neuter-passive suffix)

tshayelela

verb (applicative) | tshayela + ela | tshayelela

  1. Sweep for or on behalf of someone; Sweep for (a reason) or toward (a place or location) 2. Introduce

ukutshayelwa

noun (class 15) | ukutshayela + iwa | ukutshayelwa

Being swept

Context:

ukutshayela + iwa (passive suffix)

Featured words
  1. goba
  2. betha
  3. gula
  4. vula
  5. xela