Words

Gain insights about the word khama

khanywa

verb (passive) | khama + iwa | khanywa

Be wrung

umkhami

noun (class 1) | um + khama + i | umkhami

The person who did the wringing

abakhami

noun (class 2) | aba + khama + i | abakhami

People who did the wringing

Context:

Plural of umkhami

isikhami

noun (class 7) | isi + khama + i | isikhami

A wringer

ukukhama

noun (class 15) | uku + khama | ukukhama

To wring

khamisa

verb (causative) | khama + isa | khamisa

Help someone wring

khamisisa

verb (intensive) | khama + isisa | khamisisa

Wring properly or thoroughly

khamani

verb (directive) | khama + ani | khamani

Wring

Context:

Plural of khama; instruction or request directed at several people

ukukhameka

noun (class 15) | ukukhama + eka | ukukhameka

Capable of being wrung

Context:

ukukhama + eka (neuter-passive suffix)

khamela

verb (applicative) | khama + ela | khamela

Wring for or on behalf of someone; Wring for (a reason) or at (a place)

Featured words
  1. goba
  2. betha
  3. gula
  4. vula
  5. xela