Words

Gain insights about the word gxaka

gxaka

Reduplicated form: ubugxakagxaka (disorganization)

Affixes:

ubu (Class 14 Noun)

ubugxaka

noun (class 14) | ubu + gxaka | ubugxaka

Neglect of rule

Featured words
  1. goba
  2. betha
  3. gula
  4. vula
  5. xela